จิงกะโล


3

พ่องมึงสิ สาสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

พ่อมึงจิงกะโล จิงกะโล พ่อง


1

พ่อมึงจิงกะโล

มึงโครตจิงกะโล


เสนอนิยามใหม่

จิงกะโล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง