นิยามที่ดีที่สุด
จิงกะโล

พ่องมึงสิ สาสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส


พ่อมึงจิงกะโล จิงกะโล พ่อง

จิงกะโล

พ่อมึงจิงกะโล


มึงโครตจิงกะโล