นิยามที่ดีที่สุด
จังไบ

ในภาษาไทยแปลว่าจังไล


หนูอยากเป็นคนจังไบ

จังไบ

ทําไมผู้ชายถึงจุไบอ่ะรามกสุดๆๆๆๆ


ทัาไมผู้ชายถึงจังไรอ่ะรามกสุดๆๆๆๆ