จังไบ


2

ในภาษาไทยแปลว่าจังไล

หนูอยากเป็นคนจังไบ


1

ทําไมผู้ชายถึงจุไบอ่ะรามกสุดๆๆๆๆ

ทัาไมผู้ชายถึงจังไรอ่ะรามกสุดๆๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

จังไบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง