นิยามที่ดีที่สุด
จุงเบย พ่อง

ก้อพวกที่ไม่ชอบคำว่าจุงเบยหรือต้องการล้อเลียนคำว่าจุงเบย ก้อจะพูดว่า จุงเบยพ่อง!!


หญิง: หิวข้าวจุงเบย
ชาย: จุงเบยพ่องงง!!!!
นี้ไงที่มาสาเหตุของคำว่าจุงเบยพ่อง !

จุงเบย พ่อง

ำพเอำเงน่ำ-ๆเ-้


พถ้ิ-ำ้-ภ้ำภ้ำ้พิำ้

จุงเบย พ่อง

จุงดีไรเบย


ีัอะไรทำไร

จุงเบย พ่อง

จอจ:สัส เจ็บจุงเบย
อิสระ:จุงเบย พ่อง


ควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควย

จุงเบย พ่อง

เเล้วไรฟะ


ควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จุงเบย พ่อง

;l,


hvm

จุงเบย พ่อง

แปลว่าอะไร


ไม่รู้แปลว่าไร