จุงเบย พ่อง


8

ก้อพวกที่ไม่ชอบคำว่าจุงเบยหรือต้องการล้อเลียนคำว่าจุงเบย ก้อจะพูดว่า จุงเบยพ่อง!!

หญิง: หิวข้าวจุงเบย
ชาย: จุงเบยพ่องงง!!!!
นี้ไงที่มาสาเหตุของคำว่าจุงเบยพ่อง !


3

ำพเอำเงน่ำ-ๆเ-้

พถ้ิ-ำ้-ภ้ำภ้ำ้พิำ้


2

จุงดีไรเบย

ีัอะไรทำไร


0

จอจ:สัส เจ็บจุงเบย
อิสระ:จุงเบย พ่อง

ควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควย


-1

;l,

hvm


-1

เเล้วไรฟะ

ควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


-4

แปลว่าอะไร

ไม่รู้แปลว่าไร


เสนอนิยามใหม่

จุงเบย พ่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง