นิยามที่ดีที่สุด
จูงเบย

=


จูงเบย จูงควาย

จูงเบย

แปลว่า ไม่เคย


บ้าจูงเบย = บ้าไม่เคย

จูงเบย

ควายไทย


จูงเบย=ควายไทย

น่ารักจูงเบย แปลว่า น่ารักควายไทย

จูงเบย

สมองเสื่อม


คนนี้จุงเบยจังเลย