จูงเบย


5

=

จูงเบย จูงควาย


1

สมองเสื่อม

คนนี้จุงเบยจังเลย


1

ควายไทย

จูงเบย=ควายไทย

น่ารักจูงเบย แปลว่า น่ารักควายไทย


1

แปลว่า ไม่เคย

บ้าจูงเบย = บ้าไม่เคย


เสนอนิยามใหม่

จูงเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง