นิยามที่ดีที่สุด
จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

จุงเบย=รักแร้เปียก


รักแร่เปียกพ่อมึงดิไอสัส -_-

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

เจ็บไข่ดัน


เจ็บไข่ดันจุงเบย

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

.....


จุงเบยพ่อง มึงสิ

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

จุง=จูง
เบย=ควาย
จุงเบย=จูงควาย


จุงจุงควายเหี้ยยยย

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

พ่องเอร้ยยยยยย
สาสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส


พ่องจุงเบยย = พ่อ+จักแร้เปียก

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

แอบรักข้างเดียวเหมือนเคย ก็เบยยต้องเจ็ง ซั้มๆ
ไม่อยากผิดศิลเบยยต้องผิดหวัง ยองรับความจริงทั้งๆ ที่ เจ็บจุงเบยยยยยยยยยยยยยย
มันซีดจุงเบยยย


เยดดดดเข้

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

จุงเบยพ่อง


จุงเบยพ่อง แม่ง

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

สาส


ไอ่สาส

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

จุงเบยหาโพ่ง


แก้ เชง

จุงเบย พ่อง มึงสิไอสัส

จุงเบย


เจอออ แบบบบ นี้ มันน เจ็บบ จุงงงเบยยยยย