จุงไบ


7

จุงไบ=จังไร
เป็นคำด่า

ตัวอย่าง เชี้ยแม่งจุงไบ


5

ควย

ควยคันควย


4

จุงเบย
จุงไบ

จุงเบย แปลว่า จังเลย
จุงไบ แปลว่า จังไร


2

จังไร

นี่แหละความจุงไบ


2

จุงไบ -> จังไร
เปนคำศัพท์แสลง

ไอ้นี้มันจุงไบนิ -> ไอ้นี้มันจังไรนิ


-1

เพื่อนเฉันจุไบอ่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายโคดจุไบอ่ะ

เพื่อฉันจะไรอ่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายโคดจะไรอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

จุงไบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง