นิยามที่ดีที่สุด
จุงไบ

จุงไบ=จังไร
เป็นคำด่า


ตัวอย่าง เชี้ยแม่งจุงไบ

จุงไบ

ควย


ควยคันควย

จุงไบ

จุงเบย
จุงไบ


จุงเบย แปลว่า จังเลย
จุงไบ แปลว่า จังไร

จุงไบ

จุงไบ -> จังไร
เปนคำศัพท์แสลง


ไอ้นี้มันจุงไบนิ -> ไอ้นี้มันจังไรนิ

จุงไบ

จังไร


นี่แหละความจุงไบ

จุงไบ

เพื่อนเฉันจุไบอ่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายโคดจุไบอ่ะ


เพื่อฉันจะไรอ่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายโคดจะไรอ่ะ