จังเยย


0

เพี้ยนมาจากคำว่า จังเลย

เธอน่ารักจังเยย


เสนอนิยามใหม่

จังเยย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง