นิยามที่ดีที่สุด
จังเยย

เพี้ยนมาจากคำว่า จังเลย


เธอน่ารักจังเยย