นิยามที่ดีที่สุด
จุงไร

จังไร


โด่ พวก จุง ไร = โด่ พวก จัง ไร

จุงไร

จุงไร


จุงไรจังเธอ