จุงไร


7

จังไร

โด่ พวก จุง ไร = โด่ พวก จัง ไร


0

จุงไร

จุงไรจังเธอ


เสนอนิยามใหม่

จุงไร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง