นิยามที่ดีที่สุด
จังเลอ

เพี้ยนมาจากคำว่า จังเลย คล้ายกับ จุงเบยนั่นแหละ


ปวดหัวจังเลอ
ย่อมาจาก ปวดหัวจังเลย