จังเลอ


2

เพี้ยนมาจากคำว่า จังเลย คล้ายกับ จุงเบยนั่นแหละ

ปวดหัวจังเลอ
ย่อมาจาก ปวดหัวจังเลย


เสนอนิยามใหม่

จังเลอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง