นิยามที่ดีที่สุด
จังป่น

น่าเกลียด ทุเรต สัปดน


ไอพวกนี้จังป่นจิงๆๆ