จังป่น


1

น่าเกลียด ทุเรต สัปดน

ไอพวกนี้จังป่นจิงๆๆ


เสนอนิยามใหม่

จังป่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง