จัญไร


1

แปลว่า เลว

จัญไรแท้...


เสนอนิยามใหม่

จัญไร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง