นิยามที่ดีที่สุด
จั๊ด

เป็นคนที่รักแพ็ค


จั๊ดมาก = เป็นที่รักแพ็คมาก