จั๊ด


2

เป็นคนที่รักแพ็ค

จั๊ดมาก = เป็นที่รักแพ็คมาก


เสนอนิยามใหม่

จั๊ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง