นิยามที่ดีที่สุด
จีดี

เมียท็อป


เธอสวย เริ่ด เชิด น่ารัก ภรรยาที่รักของท็อป

จีดี

อิแรด :3


จีดีมีหอย