นิยามที่ดีที่สุด
โจ๊ด

โจ๊ด


แม่งโจ๊ดว่ะ

โจ๊ด

ผู้ที่ผิดตลอด


เห้ยใครผิดว่ะ. โจ๊ดผิด