นิยามที่ดีที่สุด
จุด

ภาษาเขียนของ --> ' . '


เห้ยยยย นั้นจุดดด >>>>>> .