นิยามที่ดีที่สุด
เจ้าชายไทย

หมายผู้ชายที่ติ่งเกาหลีไทยยกย่องเป็นผู้ชายเหนือเมน
และคนเกาหลีคิดว่าเฮียแกเป็นเจ้าชายจริงๆ


แทกุกวังจานึม=เจ้าชายไทย=นิชคุณ