เจ้าชายไทย


1

หมายผู้ชายที่ติ่งเกาหลีไทยยกย่องเป็นผู้ชายเหนือเมน
และคนเกาหลีคิดว่าเฮียแกเป็นเจ้าชายจริงๆ

แทกุกวังจานึม=เจ้าชายไทย=นิชคุณ


เสนอนิยามใหม่

เจ้าชายไทย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง