จีจีเลอ


14

เน้นน้ำถึงความเป็นจริงของข้อความ แต่ถูกส่งสารในขณะที่ผู้ส่งอยู่ในอาการงุงิ จริงทำให้เพี้ยนจากวลีที่ว่า "จริงจริงเลย"

เด็กหนุ่มสมัยนี้มันโตเร็วน่าฟัดจีจีเลอ


3

จีจีเลอ = จริง จริงเลย
ประมาณขี้เกียจพิมพ์เลยเพี้ยนเป็น จีจีเลอ

คนอะไรไม่รู้น่ารักจีจีเลย


เสนอนิยามใหม่

จีจีเลอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง