นิยามที่ดีที่สุด
จีจีเลอ

เน้นน้ำถึงความเป็นจริงของข้อความ แต่ถูกส่งสารในขณะที่ผู้ส่งอยู่ในอาการงุงิ จริงทำให้เพี้ยนจากวลีที่ว่า "จริงจริงเลย"


เด็กหนุ่มสมัยนี้มันโตเร็วน่าฟัดจีจีเลอ

จีจีเลอ

จีจีเลอ = จริง จริงเลย
ประมาณขี้เกียจพิมพ์เลยเพี้ยนเป็น จีจีเลอ


คนอะไรไม่รู้น่ารักจีจีเลย