แจจุง jyj


1

แบดบอยสุดเท่

เขินทุกครั้งที่เจอเลอ


เสนอนิยามใหม่

แจจุง jyj
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง