จจจ


1

ระบบแบนคำหยาบภายในเกม Pangya
เมื่อพิมพ์คำหยาบจะแสดงข้อความเป็น จจจ แทน
เช่นพิมพ์ว่า ควยเอ้ย
จะได้ = จจจเอ้ย

จึงทำให้สามารถใช้พิมพ์ด่าเล่นๆ (หรือจริงๆ) โดยให้คนอ่านไปคิดเอาเอง

บางทีระบบก็ติ๊งต๊อง เช่นพิมพ์ จจจจจาแล้ว (แม่มาแล้ว ซึ่งระบบให้หยาบที่คำว่า "แม่ม")


เสนอนิยามใหม่

จจจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง