จ๊ะ จิตตาภา


1

เรียนเก่งเกียรตินิยม

เรามีสัมผัสพิเศษ


เสนอนิยามใหม่

จ๊ะ จิตตาภา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง