นิยามที่ดีที่สุด
จีจีรอย

เพี้ยนมาจาก 'จริงจริงเลย'


มาช้า'จีจีรอย' คือ มาช้า'จริงจริงเลย'