จีจีรอย


3

เพี้ยนมาจาก 'จริงจริงเลย'

มาช้า'จีจีรอย' คือ มาช้า'จริงจริงเลย'


เสนอนิยามใหม่

จีจีรอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง