นิยามที่ดีที่สุด
จาชั่น

จาชั่นมีขนจู๋ แฟนณิณี


จสชั่นคยป่ะแค่นี้แหละ