จาชั่น


2

จาชั่นมีขนจู๋ แฟนณิณี

จสชั่นคยป่ะแค่นี้แหละ


เสนอนิยามใหม่

จาชั่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง