นิยามที่ดีที่สุด
แม่ม

1. เวอร์ชั่นน่ารักของคำว่า "แม่ง" คำนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าในเกมออนไลน์หลาย ๆ เกม คำว่า "แม่ง" ถูกแบน ผู้เล่นเวลาจะเกรียนใส่กันจึงต้องด่ากันด้วยคำนี้แทน


แม่มเอ้ย ตายเลยกู