แม่มึง


0

อ่านทำไม

ใครใช้ให้อ่าน


-1

ไม่มีแม่มึง

แม่มึงสิ


เสนอนิยามใหม่

แม่มึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง