จาดง่าว


1

มึงอะโง่

จ๊าดง่าวววววววววว


0

ไอ่โง่

มึงมันจาดง่าว


0

โคตรโง่ โง่สุดๆ โง่บรม เป็นคำลดรูปมาจาก "จ๊าดง่าว"

คุณมัน "จาดง่าว"แท้เหลา


เสนอนิยามใหม่

จาดง่าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง