นิยามที่ดีที่สุด
จี๊ดสุด

(น.) มันจี๊ดสุด มันเจ็บสุด จี๊ดเกินบรรยาย


วันนี้ฉันไปบอกชอบพี่คนนั้นมา เค้ามีแฟนแล้ว จี๊ดสุดว่ะแก