นิยามที่ดีที่สุด
จุ๊ตุ๊

ในภาษา ไทยแปลว่า เสือกัด

ในภาษา มง แปลว่า ครวย ยย


...