จุ๊ตุ๊


0

ในภาษา ไทยแปลว่า เสือกัด

ในภาษา มง แปลว่า ครวย ยย

...


เสนอนิยามใหม่

จุ๊ตุ๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง