นิยามที่ดีที่สุด
เจ๊ตตะแม่

1. หมายความว่า "มีแม่เจ็ดคน"
2. หมายความว่า "เย็สแม่"


1. เฮ้ยมึงนี่เจ๊ตตะแม่ใช่มั้ย
2.โหยไอ้เชี๊ย ไอ้เจ๊ตตะแม่ อีช้างลากยิ้ม