เจ๊ตตะแม่


1

1. หมายความว่า "มีแม่เจ็ดคน"
2. หมายความว่า "เย็สแม่"

1. เฮ้ยมึงนี่เจ๊ตตะแม่ใช่มั้ย
2.โหยไอ้เชี๊ย ไอ้เจ๊ตตะแม่ อีช้างลากยิ้ม


เสนอนิยามใหม่

เจ๊ตตะแม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง