นิยามที่ดีที่สุด
เจ้าตายแล้ว

เคนชิโร่

เจ้าตายแล้ว

เป็นคำที่ใช้กันในวงไพ่ หากเจ้า(มือ)โกง ก็จะเกิด กรณี " เจ้าตายแล้ว " เกิดขึ้น


เห้ย ! "เจ้าตายแล้ว"