นิยามที่ดีที่สุด
จตุพร

คืออาการของคนไร้สติ และขาดซึ่งปัญญา


นี่เธอ!..เธอรู้มั้ยว่าสิ่งที่เธอได้ทำลงไปนั้น มันจตุพรมากๆเลย