จิตงุดเงี๊ยว


3

กำลังเงี่ยน มีอารมณ์ทางเพศอย่าง รุนแรง

เธอเป็นคนจิตงุดเงี๊ยว ถ้าไม่ได้fap ก่อนกินข้าว


2

ดดดดดดดดดดด

กกกกกกกกก


เสนอนิยามใหม่

จิตงุดเงี๊ยว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง