นิยามที่ดีที่สุด
จิตงุดเงี๊ยว

กำลังเงี่ยน มีอารมณ์ทางเพศอย่าง รุนแรง


เธอเป็นคนจิตงุดเงี๊ยว ถ้าไม่ได้fap ก่อนกินข้าว

จิตงุดเงี๊ยว

ดดดดดดดดดดด


กกกกกกกกก