จีดราก้อน


22

จีดราก้อนอยู่วงบิ๊กแบงเป็นองค์สาปที่อยู่ดาวแม่ บางครั้งก็สวยบางครั้งก็หล่อเห้
มีนามเล่นว่าจียงที่มีท็อปเป็นสารมี

*ควอนลีดเดอร์องค์จากดาวแม่


0

ควยมนุษย์ต่างดาวแห่งดาวนาเม็ก ซึ่งดาวอย่างเดียวหาคนผ่อนไม่ได้

จีดราก้อนติ


เสนอนิยามใหม่

จีดราก้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง