นิยามที่ดีที่สุด
จีดราก้อน

จีดราก้อนอยู่วงบิ๊กแบงเป็นองค์สาปที่อยู่ดาวแม่ บางครั้งก็สวยบางครั้งก็หล่อเห้
มีนามเล่นว่าจียงที่มีท็อปเป็นสารมี


*ควอนลีดเดอร์องค์จากดาวแม่

จีดราก้อน

ควยมนุษย์ต่างดาวแห่งดาวนาเม็ก ซึ่งดาวอย่างเดียวหาคนผ่อนไม่ได้


จีดราก้อนติ