นิยามที่ดีที่สุด
ใส่สบงแล้วทรงพลัง

ใช้ในยามมีข่าวพระใช้กำลัง


พระวัดนั้นตีกันอะ
อืม ใส่สบงแล้วทรงพลังมั้ง