นิยามที่ดีที่สุด
สัสุรี

น. แม่ยาย, แม่ผัว.


สัสุรี