นิยามที่ดีที่สุด
เสหลดเป็ด

สิ่งที่เขาเรียกว่ากากนั่นเหละ


อีเสหลดเป็ด