นิยามที่ดีที่สุด
สหรัฐ

แปลว่า เท้าเหม็น


น้องพลอยสหรัฐมาก