นิยามที่ดีที่สุด
สสุรี

น. แม่ยาย, แม่ผัว.


สสุรี