นิยามที่ดีที่สุด
สัสนรก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา


ประเทศไทยมีสัสนรก