นิยามที่ดีที่สุด
สัสนรก

คณะรัฐบาล


มีสัสนรกหลายตัวอยู่ในสภา

สัสนรก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา


ประเทศไทยมีสัสนรก