นิยามที่ดีที่สุด
สัสดี

สวัสดี


สัสดีเพิ่ลๆ พัยแง๊นๆกัลปร่ะ