นิยามที่ดีที่สุด
สาส

คำอุทานออกเสียงคล้ายๆสัตว์
แต่ลากเสียงให้ยาวกว่า สัตว์
จนกลายเป็น สาส


แม่ไม่รักไง สาส

สาส

เป็นคำอุทาน มักใช้ในกลุ่มวัยยรุ่น
มาจากคำว่า "สัตว์" แล้วก็มาเรียกเป็น "สัส" บางทีก็เรียก "สาส"
บางคนชอบใช้ ตัว ส. ใช้ลากจนยาวเพื่อให้ได้อารมณ์


ไปไหนมาละ สาส
ถ้าใช้ ส. ลากยาวก็จะเช่น ไอ้สาสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส!

สาส

นิยามก็แปลว่านิยามนั้นแหระอ่ะ


สาสเกะกะหวะสาส ตัวเหม็นว่ะสาส กากว่ะสาส เล่นเกมส์กากว่ะสาส สาสๆอยู่นั่นแหระ
สงกรานต์สาสนำ้แรงว่ะสาส ชักM16ออกมาแล้วก็สาสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส