นิยามที่ดีที่สุด
สวัสดีเบล

สวัสดีเบลใช้ทักหาคนที่ชอบถ้าเขาตอบกลับมาว่าสวัสดีเบลแสดงว่าเขามีใจ


ตัวอย่างที่ 1 ??:สวัสดีเบล
••:สวัสดีเบล

อย่างที่ 2 ??:สวัสดีเบล
••:ใครเบล?กูชื่อดิว