นิยามที่ดีที่สุด
สวัสดีก้อน

เป็นคำทักทายก้อน
สวัส ก็คืองู เพราะงูสวัด
ดี ก็คือ ดีเยี่ยม
แปลว่า งูที่ดีเยี่ยม


สวัสดีก้อน