นิยามที่ดีที่สุด
สาวิศตรี อ่านว่า สา-วิด-สะ-ตรี

สาวิศตรี อ่านว่า สา-วิด-สะ-ตรี
เพศหญิง


สาวิศตรี อ่านว่า สา-วิด-สะ-ตรี