นิยามที่ดีที่สุด
สุวรรณปู้หมี

สนามบินสุวรรณภูมิ - เขียนแบบนี้เพราะว่าภาษาอังกฤษมันสะกดว่า "Suvarnabhumi" หรือ สุวรรณปู้หมี พอผวดก็ยังได้ปี้หมู


ทางไปสุวรรณปู้หมีรถติดมาก