นิยามที่ดีที่สุด
สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

ความสุขที่เกิดจากการทำความดี หรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่ว ย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเอง.


สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ.