นิยามที่ดีที่สุด
สวยอยู่

เกือบจะสวย , ไม่สวย , ไม่กล้าพูดตรงๆว่าไม่สวย


แก "สวยอยู่" นะ