นิยามที่ดีที่สุด
สวยสุดในซอย

คือ...


เราสวยสุดในซอยเลยยย