นิยามที่ดีที่สุด
สวะ ร

เกมเมอร์สวะ ที่ใช้ชื่อในสตีมว่า "ร" จะชอบเล่น TF2 เป็นชีวิตจิตใจ และจะมีอาการเกรียนแตกเมื่อโดนผู้เล่นอื่น kill แล้ว taunt ใส่ ก็จะมีอาการออกมาเป็นการ พิมพ์และไมค์ด่า กากทันทีที่ตนเองคุมอารมณ์ไม่ได้ ถึงเสียงจะแตกขนหมอยขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ทำให้วุฒิภาวะสูงขึ้น


ไอ้กาก ที่โหล่แม่งกาก กล่าวโดยสวะ ร

สวะ ร

ะะะว่าะ่ำ่ีีีฝ

บีรยนััรีรารารรรรรรรรรรร

ฝฝ่้ว่ัสพ

่า

ภั

ๅุตถตึึุุคุีีรั


ีึรุคุ