นิยามที่ดีที่สุด
สุวรรณมาลี

นิยามมม คืออ ดอกทองง


= อิ่ั้นแม่งสุวรรณมาลีโคตรๆๆเลยว่ะะ

สุวรรณมาลี

สุวรรณ = สีทอง มาลี = ดอกไม้
และใช่ค่ะมันคือดอกทอง


อีนั่นสุวรรณมาลีมากเธอ