นิยามที่ดีที่สุด
สวัสดี

คำทักทาย


สวัสดีครับ

สวัสดี

มักใช้ก่อน หรือ หลัง คำว่า "บาย"


สวัสดี บาย
บาย สวัสดี

สวัสดี

การทักทาย


สวัสดีฮะคุณอพิเดณฟ์

สวัสดี

Hi


สวัสดี ไ